Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Psykiatrifonden.

Mind My Mind er et udviklings- og forskningsprojekt, som skal undersøge effekten af Mind My Mind-træning af børn og unge med psykiske udfordringer

Se mere

Mind My Mind

I Mind My Mind-projektet bliver børn og unge trænet i særlige metoder til at mestre deres angst, depressive symptomer eller adfærdsvanskeligheder.

Sundhed

Hver femte ung i Danmark oplever symptomer på en psykisk sygdom, inden de når voksenalderen. TrygFonden og Psykiatrifonden er gået sammen om at udvikle et individuelt træningsforløb til hvert enkelt barn eller ung, der skal lære vedkommende metoder til at mestre de psykiske problemer.

Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske metoder, der har vist sig at være effektive hos børn og unge. Det nye er, at de bedste metoder er samlet i ét træningsprogram, så man kan tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om barnet oplever tegn på angst, depression, adfærdsvanskeligheder eller flere af disse på samme tid.

Ny viden tyder på, at tidlig hjælp kan forebygge sværere psykiske sygdomme senere i livet

Mind My Mind-træningen bliver testet og sammenlignet med fire udvalgte kommuners sædvanlige tilbud til børn og unge i folkeskolealderen med symptomer på angst, depression eller adfærdsproblemer.

Viser projektet sig at være en mere effektiv behandlingsform end kommunernes sædvanlige tilbud, er målet at udbrede tilbuddet, så så mange børn og unge som muligt kan få glæde af behandlingen.

Mental sundhed

TrygFonden vil arbejde for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mental sundhed