Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning, Aarhus Universitet og brugerkommunerne af Børnogungeliv.dk

Projektet skal sikre udvikling og national udrulning af Børnogungeliv.dk i bestræbelserne på at understøtte kommunernes arbejde med børn og unges trivsel


Børnogungeliv.dk er et dialog- og monitoreringsværktøj, som understøtter arbejdet med børn og unges trivsel og sundhed i folkeskolen. Vi samarbejder med Komiteen for Sundhedsoplysning og Aarhus Universitet om en videreudvikling og national udrulning af Børnogungeliv.dk

Sundhed

Børnogungeliv.dk er et redskab, som understøtter kommunernes indsats for at give børn og unge gode muligheder for at trives. Redskabet er baseret på relevante og målrettede spørgeskemaer, hvormed kommunen kan indsamle viden fra elever og forældre. Denne viden giver et vigtigt overblik over sundhedstilstanden på klasse-, skole- og kommuneniveau og sætter sundhed, trivsel og læring på dagsordenen.

Inddragelse af en række kommuner i forbindelse med udvikling af Børnogungeliv.dk har sikret et redskab, der er fleksibelt, praksisnært, let at anvende og – ikke mindst – gennemtestet af rigtig mange brugere. Disse kommuners erfaringer er en stor styrke, når Børnogungeliv.dk fremover implementeres i rigtig mange kommuner.
 

Mental sundhed

TrygFonden vil arbejde for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mental sundhed

Sammen skaber vi tryghed