Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Brandbevægelsen.

BrandBevægelsen og TrygFonden har siden 2007 samarbejdet med en lang række kommuner om at sætte fokus på brandsikkerhed for ældre under kampagnen Red Farmor.

I 2016 blev indsatsen videreudviklet, og kører nu under navnet Tjek på røgalarmen – med RøgalarmPatruljen som centralt omdrejningspunkt.


RøgalarmPatruljen tager ud og tjekker røgalarmer i boligområder med mange ældre, udvalgt af kommunen.

Sikkerhed

BrandBevægelsen og TrygFonden har siden 2007 samarbejdet med en lang række kommuner om at sætte fokus på brandsikkerhed for ældre under kampagnen Red Farmor. I 2016 blev indsatsen videreudviklet, og kører nu under navnet Tjek på røgalarmen – med RøgalarmPatruljen som centralt omdrejningspunkt.

70.000 mennesker oplever hvert år en brand i hjemmet, og alene i 2016 omkom 52 personer i Danmark som følge af brand. Ældre er en meget udsat gruppe ved brand og har relativt få røgalarmer i forhold til befolkningen generelt. En røgalarm kan redde liv. Den holder vagt døgnet rundt og reagerer på røgudvikling. Med en røgalarm, der virker, øger du sikkerheden for både dig selv og dine naboer.

Vi ved, at en del af de opsatte røgalarmer i danske hjem ikke virker på grund af opbrugt eller manglende batteri, ligesom nogle røgalarmer er tilsmudsede og derfor virker dårligt eller giver fejlalarmer. Røgalarmer skal nemlig både testes og rengøres regelmæssigt.

Om RøgalarmPatruljen

Hvert år får op til ti kommuner mulighed for at være en del af BrandBevægelsen og TrygFondens nye kampagne ”Tjek på røgalarmen”, hvor en RøgalarmPatrulje tjekker røgalarmer i en række boligområder, hvor der bor mange ældre, udvalgt af kommunen. RøgalarmPatruljen består af en person fra beredskabet og to unge, frivillige hjælpere, der går fra dør til dør og tilbyder at tjekke røgalarmer.

Røgalarmer skal både testes og rengøres regelmæssigt

RøgalarmPatruljen tilbyder at sætte nye batterier i alle røgalarmer, og hvis røgalarmen ikke virker, monterer RøgalarmPatruljen en ny med et 10-års batteri – helt gratis. Er der ikke en røgalarm i boligen, tilbyder patruljen at sætte en op. Alle boliger, der får tilbuddet om at få tjekket røgalarmen, vil på forhånd blive informeret.

Kontakt Brandbevægelsen: info@brandbevaegelsen.dk, Peter Hofmann-Bang. Tlf.: 39 49 40 80

 Brandfilm  

Film om brandsikkerhed

Følg linket og se de mange film om brand, ild og brandsikkerhed

Læs mere

     
     

Forebyg brand

Færre skal dø eller komme alvorligt til skade i brandulykker i private hjem.

TrygFonden vil arbejde med videnopbygning, oplysning og konkrete indsatser som opsætning af røgalarmer i private hjem. Vi ønsker, at børn og voksne ved, hvordan man undgår brand og er i stand til at handle, hvis der opstår brand.

Forebyg brand

Sammen skaber vi tryghed