TrygFondens Center for Aktiv Sundhed

Fakta

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed er etableret med en bevilling på 40 mio. kr. fra TrygFonden

Centrets overordnede mål er at udvikle regulære behandlinger baseret på fysisk aktivitet til mennesker med en række forskellige sygdomme. Centret har derudover også til opgave at få denne viden formidlet til kommuner, sundhedsuddannelser og offentligheden. 

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed undersøger, hvordan fysisk aktivitet kan bruges som behandling mod alvorlige kroniske sygdomme

Sundhed

Træn dig ud af diabetes og bevæg dig ud af livsstilssygdomme. Helt så enkelt er det ikke, men tanken er klar.

Fysisk træning virker ikke kun forebyggende, men kan også bruges i behandlingen af en lang række kroniske sygdomme som fx type 2-diabetes, cancer, hjertekarsygdomme, lungesygdomme og psykiske sygdomme.

Professor og overlæge Bente Klarlund står i spidsen for TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, der er etableret med en bevilling på 40 mio. kr. fra TrygFonden.

Løb dig rask
Det overordnede formål for centret er at udvikle forskellige former for fysisk aktivitet, som regulær behandling til mennesker med en række forskellige sygdomme. Centret har en integreret opgave i at formidle denne viden til kommuner, sundhedsuddannelser og til den bredere offentlighed.

Konkret skal centret udvikle fysiske træningsprogrammer målrettet de forskellige diagnosegrupper og den enkelte patient. Ambitionen rækker langt ind i det danske sundhedssystem med ønsket om at implementere fysisk træning som behandlingsform blandt andet hos fysioterapeuter, SOSU-assistenter, læger og andet sundhedsfagligt personale i kommunerne.

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Lev sundt

Sammen skaber vi tryghed