TrygFondens Journalistiske Fellowship

Fakta

Et projekt som TrygFonden står bag og driver.

Fellowshippet er et legat på 500.000 kr., der går til en erfaren journalist, som i et halvt år skal have sin daglige gang på TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet

TrygFonden vil gerne bidrage til en mere vidensbaseret offentlig debat om børn og unges trivsel. Derfor har vi oprettet et journalistisk fellowship, der skal skabe en bedre sammenhæng mellem forskningen og journalistikken på området.

Trivsel

Hvad ved den danske befolkning egentlig om, hvordan det går med børn og unges trivsel, og om hvordan man bedst muligt kan forbedre den trivsel? De ekstreme historier kommer frem, men får offentligheden nok at vide om, hvordan området generelt ser ud, og hvad der virker bedst, når kommuner, skoler og forældre skal sørge for en så god fremtid som muligt for børnene? 

TrygFonden vil gerne bidrage til, at man kommer nærmere et punkt, hvor man kan svare ”ja” til det sidste spørgsmål, og derfor har vi oprettet et journalistisk fellowship. 

Fellowshippet er et legat på 500.000 kr., der skal gå til en erfaren journalist, som i et halvt år skal have sin daglige gang på TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet.

Fellowshippet skal skabe en bedre sammenhæng mellem forskning og journalistik.
Her får journalisten mulighed for at fordybe sig i emnet og få et indblik i noget af den bedste danske forskning og viden på børne- og ungeområdet. Samtidig giver fellowshippet også en bedre generel forståelse af forskningsmetoder, og af hvordan viden frembringes - redskaber, der kan være nyttige i et fremtidigt journalistisk arbejde, hvor fakta og myter skal skilles fra hinanden. 

Sideløbende med denne fordybelse i emnet, skal fellowen bruge det halve år til at arbejde på, hvordan en større viden konkret kan bruges til at skabe en endnu bedre journalistik om emnet i fremtiden. Noget som journalistverdenen generelt kan nyde godt af. 

Alt i alt vil fellowshippet skabe en bedre sammenhæng mellem forskning og journalistik og dermed gøre den offentlige debat om børn og unges trivsel mere vidensbaseret og kvalificeret. Hvilket i sidste ende kommer børnene og de unge mennesker til gode.  

Det er et eksternt ansættelsesudvalg med repræsentanter fra både journalist- og forskningsverdenen, der vælger journalisten. 


En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
En chance i livet

Sammen skaber vi tryghed