Vidensopsamling om trafiksikkerhed

Fakta

Vi ved for lidt om, hvad der fører til ulykker i trafikken.


Ved at udarbejde en omfattende vidensopsamling om trafiksikkerhed og gøre brug af moderne teknologi kan vi gøre mere for at undgå ulykker, der fører til døde og kvæstede.

Jo mere vi ved om, hvad der fører til ulykker i trafikken, jo mere kan vi gøre for at undgå dem.

Sikkerhed

Politiet har længe indsamlet data om trafikulykker med dræbte og tilskadekomne, men der er et stort mørketal af ulykker, der aldrig bliver indberettet til politiet. Det er bl.a. ene-ulykker og ulykker med bløde trafikanter, der ikke kommer med i statistikken.

Den teknologiske udvikling giver nye muligheder

I de senere år er der opstået nye muligheder. 112-alarmcentralerne og deres ambulancer registrerer et stort antal relevante data, fx GPS-koordinater, tidspunkter og skadebeskrivelser. Disse data giver vigtige informationer om fx en ulykke, som kan bruges i det forebyggende arbejde.

TrygFonden har via en donation til Region Hovedstaden gjort det muligt at udtrække og behandle disse data, så de kan bruges i bl.a. trafiksikkerhedsarbejdet. Et system, der også kan anvendes i landets øvrige regioner.

TrygFonden arbejder desuden med idéer til at indsamle andre data, fx kan computersystemer i biler eller smartphones være med til at indikere ”nærved-ulykker” og dermed bidrage til viden, der kan forebygge ulykker.

Sikker i trafikken

Gennem undervisning, træning, debat og kampagner ønsker TrygFonden at arbejde for, at færre kommer alvorligt til skade eller dør i trafikken. Der er særligt fokus på børn og unge, da ulykkerne stiger voldsomt i aldersgruppen 15-24 år.
Sikker i trafikken