Alkoholanalyse fra TrygFonden og KORA

TrygFondens analyse konkluderer, at omkostningerne ved overforbrug af alkohol koster samfundet 13 mia. kr. årligt.

Sundhed TrygFonden arbejder for at skabe sikkerhed, sundhed og trivsel. 

Og man skal ikke beskæftige sig længe med f.eks. sikkerhed i trafikken, forebyggelse af kriminalitet, sundhed eller børns trivsel, før problemer med overforbrug af alkohol dukker op.

For de fleste mennesker er alkohol en kilde til hygge og fest, men for mange har alkoholen også en stor skyggeside. Med denne analyse prøver TrygFonden at kaste lys over denne skyggeside og komme med en samlet vurdering af, hvor meget overforbruget af alkohol egentlig koster det danske samfund.

Det er bestemt ikke alle konsekvenser, der kan gøres op i penge, og det er heller ikke praktisk muligt at identificere alle med et alkoholmisbrug. I denne analyse er den forsigtige og konservative konklusion ikke desto mindre, at omkostningerne for hele samfundet ved overforbrug af alkohol beløber sig til 13 mia. kr. årligt.