Effektmåling af "Sikker Trafik LIVE" – delrapport 2

Trafikulykker er en af de hyppigste dødsårsager blandt unge under 25 år, og de unge i denne aldersgruppe er kraftigt overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne, deres befolkningsandel taget i betragtning.

I omkring hver femte alvorlige ulykke er der en 15-24-årig involveret. For at bryde denne statistik tilbyder Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med TrygFonden undervisningsindsatsen ”Sikker Trafik LIVE”. Det er en undervisningsindsats, som i forskellige versioner er målrettet elever i grundskolens 8.-10. klasse, elever på produktions- og erhvervsskoler og på gymnasier.

Fælles for de forskellige versioner af indsatsen er, at de har en personlig historie om en trafikulykke som det centrale omdrejningspunkt. På produktionsskoler og erhvervsskoler, som denne rapport omhandler, er ambassadøren som udgangspunkt én, der har mistet en nærtstående i en trafikulykke.

Formålet med indsatsen er at få de unge til at involvere sig i og reflektere over deres valg i trafikken.

Download og læs rapporten "Effektmåling af Sikker Trafik Live - delrapport 2"