Rapport om chatrådgivning

Rapporten sammenligner de to rådgivningstilbud BørneChatten og BørneTelefonen. Hvem er de unge, der henvender sig? Hvad taler de med rådgiverne om, og hvordan forløber samtalerne?

Trivsel

Børns Vilkårs chatrådgivning, BørneChatten, har eksisteret siden 2001 og startede som et knopskud på den nu mere end 30 år gamle BørneTelefon. 

Dengang handlede det om at nå ud til flere drenge, men man fandt hurtigt, at BørneChatten - i endnu højere grad end BørneTelefonen - appellerede til piger. Men måske ligeså overraskende viste det sig, at Børns Vilkår via BørneChatten fik kontakt med en langt større koncentration af børn og unge med meget komplekse og alvorlige problemstillinger, end via BørneTelefonen.

Med tiden er søgningen til BørneChatten steget. Børn tilbringer mere og mere tid på Internettet og Børns Vilkår oplever et stigende pres på BørneChatten. I takt med at rådgivningstilbuddet derfor udvides, ønskes en opkvalificering af den rådgivning, Børns Vilkår tilbyder via BørneChatten. Derfor søsattes i 2007 et analyse- og udviklingsprojekt med fokus på BørneChatten. Projektet er finansieret af TrygFonden.