Svigt af børn i Danmark

De fleste børn i Danmark har en tryg barndom. Men det er ikke alle, der har et godt børneliv. Denne rapport giver et overblik over omfanget af de svigt, børn udsættes for i Danmark.

Rapporten Svigt af Børn i Danmark gennemgår omfanget af forskellige typer af svigt, børn udsættes for herhjemme. Dermed giver rapporten et billede af de problemer, der er i forhold til børns beskyttelse, trivsel og udvikling i Danmark.

Der bliver stillet skarpt på svigt i tre arenaer: I hjemmet og de nære omgivelser, hos myndighederne og i skolen samt i det omgivende samfund. Forholdene i og samspillet mellem arenaerne er afgørende for at beskytte børn og sikre deres ret til et godt børneliv.

TrygFonden og Børns Vilkår har siden 2007 samarbejdet om at give flere børn mulighed for en tryg barndom.

Rapporten er en del af dette partnerskab, og det er ambitionen, at den skal bidrage til bedre beslutninger på området og være med til at klarlægge de svigt, der i dag er dårligt belyst.

Download Svigt af børn i Danmark-rapporterne i boksen til højre.

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
En chance i livet