Det patientcentrerede sygehus

Kun godt hver anden patient oplever, at sundhedsvæsenet ”i høj grad” er til for dem, og patienterne efterspørger i højere grad at blive taget med på råd.

Der har i en årrække været opmærksomhed på, at sundhedsvæsnet i højere grad skal tage udgangspunkt i patienternes viden, behov og ønsker. Alligevel kan kun halvdelen af de adspurgte i en nye undersøgelse - udgivet af Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden - svare ja til, at sundhedsvæsnet i høj grad er til for dem, ligesom de efterspørger at blive taget med på råd, når der træffes beslutninger.