Et bedre liv for børnene

TrygFondens Børneforskningscenter forsker i udvikling og afprøvning af indsatser, der er rette mod at forbedre børn og unge personlige, sociale og faglige kompetencer. Et nyt stort effektforskningscenter skal klarlægge, hvilke indsatser, der virker overfor børn og unge.

Trivsel Se film om TrygFondens 100 mio. kroners forskningssatsning i børn og unges trivsel der blev skudt i gang den 29. januar 2012.